Müge Eraydın Müzik Okulu

Müge Eraydın Müzik Okulu

Sayıların babası Pisagor, evrendeki her şeyin matematik üzerine kurulu olduğunu ve matematiğin temel taşlarından birinin müzik olduğunu, en ufak cisimden en uzak gezene kadar her şeyin kendi armonisiyle ses çıkardığını ve “evrenin müzikli bir evren” olduğunu kanıtlamıştı. Bugün hayatın her alanında kullanılan müziğin, ruhsal ve fiziksel gelişimin ihtiyacı olduğu kabul edilirken “ruhun akort edilmesi” olarak tanımlanmıştır.

Müge Eraydın Müzik Okulu, bu yaklaşımla eğitiminde farklılıklar getirmek, müziğin evrenselliği ile geçmişten geleceğe iz bırakan nesiller yetiştirmek amacıyla 2008 yılında Müge Eraydın tarafından kuruldu.

Müge Eraydın Müzik Okulu, müziğe hayatınızın neresinde yer vermek isterseniz isteyin, farklı yaş ve beklentilere göre dizayn edilmiş, dünyanın kabul ettiği eğitim metodlarını kullanıyor, öğrencinin yetenek ve öğrenim biçimine göre sentezliyor, en iyi sonucu almak için “kişiye özel eğitim modelleri” uyguluyor.

Piyano, keman, flüt, gitar ve müzik teorisi alanlarında, müziğe profesyonel olarak devam edenlere konservatuvar müfredatına, yurt dışında devam etmek isteyenlere uluslararası okulların müfredat ve beklentilerine, ABRSM sertifikalarına sahip olmak isteyenlere ABRSM müfredatına göre diploma sınavları da dâhil olmak üzere tüm seviyelerde eğitim veriyor.

Keman eğitiminde dünyanın en başarılı metodu olarak gösterilen “Suzuki Metodu” ile eğitim veren ve Türkiye’nin sayılı okullarından olan Müge Eraydın Müzik Okulu bu başarısıyla “Suzuki Keman Okulu”, ABRSM sınav müfredatına hakimiyeti ve sınavlardaki başarısıyla da ABRSM Resmi Sınav Merkezi unvanlarına sahip.

Enstrüman çalmanın erken çocukluk döneminden itibaren her yaş için gelişimin bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıkarak, doğru hisle doğru enstrümanı buluşturmak ya da hedeflenen kariyere ulaşmak için “ücretsiz deneme dersi”, detaylı bilgi ya da danışmanlık için “randevu” sistemiyle herkese kapılarını açıyor.