Gamze Toprak

Gamze Toprak

Keman, Piyano

Müzik araştırmalarını İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda müzik tarihi, solfej, armoni ve form bilgisi dersleri ile sürdürmekte, 4 yıldır Müge Eraydın Müzik Okulu’nda keman ve piyano eğitimi vermektedir.

Gamze Toprak, orta ve lise eğitimini Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı keman dalında, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda keman dalında tamamladı.

2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Antropoloji dalında Devlet Senfoni Orkestraları’nı konu edinen tezi ile yüksek lisans derecesi aldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji dalında doktora eğitimine başladı.

2000 yılından itibaren çocuklarla grup etkileşimi kapsamında, özel müzik kurumlarında ve bazı yerel belediyelerin girişimleriyle oluşturulan kültür merkezlerinde, 8-14 yaş çocuk, 15 yaş ve üstü genç – yetişkin gruplarına keman dersleri verdi. 2014 yılında Barış İçin Müzik Vakfı gençlik orkestrasına keman ve solfej eğitimi için destek oldu.